Bewegend leren is beter presteren!

Door de lesstof te koppelen met een ervaring (bijvoorbeeld een beweging, interactie of spel), dient het als een soort ezelsbruggetje om de stof te onthouden. Dit zorgt voor een betere opslag van de lesstof. Bovendien gebruik je tijdens bewegend leren meer zintuigen waardoor de lesstof beter blijft hangen. Al doende leert men!


Samen met de ouder(s) en het kind wordt er besproken op welk gebied begeleiding wenselijk is. Door de juiste ondersteuning zal ook het zelfvertrouwen en het plezier in leren toenemen. Voor een optimale aansluiting op de leerlijn van school is het daarnaast mogelijk dat ik contact opneem met de betreffende leerkracht.

De begeleiding wordt verzorgd in overleg (ook in het weekend) op school/BSO, eigen locatie in Bladel of aan huis. Deze individuele lesmomenten duren 25 of 45 minuten. Het lesmateriaal zal voor ieder kind op maat worden samengesteld.  Tevens is er de mogelijkheid tot CITO begeleiding.