Heeft uw kind moeite met spelling, rekenen of lezen?

Onderwijsondersteuning op maat

De manier waarop kinderen zich ontwikkelen en het tempo waarin zij leren verschilt per kind. Om het beste in ieder kind naar boven te halen bied ik één op één begeleiding aan voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar op het gebied van spelling, rekenen en lezen middels
bewegend leren. Door de lesstof te koppelen met een ervaring (bijvoorbeeld een beweging, interactie of spel), dient het als een soort ezelsbruggetje om de stof te onthouden.